Ichthusweb

Website Gereformeerde Kerk Meerkerk

Mijn kerk in beeld

Ten gevolge van de corona-maatregelen zijn onze kerkdiensten de laatste tijd uitgezonden als internetkerkdienst. We vinden de beelduitzendingen van grote meerwaarde en het blijkt dat deze uitzendingen door veel mensen bekeken worden. Daar zijn we blij mee en we willen deze uitzendingen graag continueren.

Om die redenen willen we extra apparatuur aanschaffen om live uit te zenden (eerst werden de diensten vooraf opgenomen). Dan zijn we ook in de toekomst in de gelegenheid deze diensten uit te zenden. We vinden dit een verantwoorde investering in kerk zijn en gemeente zijn, het is wel een aanslag op onze financiële middelen.

We willen u de mogelijkheid bieden op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan het fonds ‘Mijn kerk in beeld’ op de bankrekening van de kerk NL 71 RABO 0341 3021 04 onder vermelding van de fondsnaam.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

College van Kerkrentmeesters

Copyright © 2022. All Rights Reserved.