Ichthusweb

Website Gereformeerde Kerk Meerkerk

Waar zijn wij te vinden?

U kunt ons vinden op het volgende adres:

Burgemeester Sloblaan 23, te Meerkerk

Kringen:

We hebben binnen onze gemeente drie kringen, die regelmatig samenkomen. Hieronder vindt u daar meer informatie over: 

Geloofsverdiepingsgroep

Wij komen in ons leven in aanraking met allerlei gedachten en meningen. Dit kan ons leven verrijken. Twee weten vaak meer dan één. Soms kan dit ons ook verwarren. Wat is waar en niet waar? Hoe kom ik daar achter? Dat is niet altijd eenvoudig, zeker niet als het om God en geloven gaat. Samen erover nadenken en praten, helpt daarbij. Dit gaan wij komend jaar doen. Wij zullen stilstaan bij de vraag: wie is God? Dit doen wij aan de hand van verschillende thema `s. De eerste avond zullen wij stilstaan bij de vraag: Is God dezelfde als Allah? De andere thema `s zullen wij later bepalen. Daar hoort u en jij nog van. 

Deze groep is bedoeld voor alle leeftijden. Juist heel verschillende mensen kunnen elkaar verrijken. In de weekbrief kunt u lezen wanneer de eerstvolgende kringavond gehouden wordt. 

 

U en jij bent van harte welkom een avond deel te nemen!

 

Food for Thought

Een groepje jongvolwassenen komt onder deze naam ongeveer eens per 3 weken bijeen. De avonden worden gehouden bij leden thuis en starten met een maaltijd om zo op een gezellige en ontspannen manier de avond te beginnen.

Waarom de naam “Food for thought”?
De avonden starten met “food”, een maaltijd, en dat komt mooi terug in de naam. Ook is de uitdrukking “food for thought”, (vertaald: stof tot nadenken) passend omdat we tijdens de gesprekken de bijbel als uitgangspunt houden om ons te verdiepen in ons geloof en hoe we ons geloof in het dagelijks leven toe kunnen passen.

We beginnen de avonden om 18.30 uur met een maaltijd. Maar het is uiteraard ook geen probleem om na het eten aan te sluiten. De avonden duren tot ongeveer 21.30 uur. In de weekbrief kun je lezen wanneer en bij wie de avond gehouden wordt.

 

de Huiskring

De huiskring is een groep gemeenteleden die eens in de twee weken bij elkaar komt voor ontmoeting en verdieping in Gods Woord. Zoals de naam al doet vermoeden is het in ontspannen sfeer bij kringleden thuis. We starten de avond om 20:00 uur met een kopje koffie of thee. Om 20:15 begint de avond met het zingen van liederen en een korte inleiding van het thema. Daarna gaan we uiteen in kleine groepjes om over het onderwerp te praten. Omdat het kleine groepjes zijn, krijgt iedereen de kans om zich te uitten. Ook is er ruimte voor persoonlijke inbreng. Ontmoeting en Gods Woord staan tijdens de kringavonden centraal. We willen elkaar een luisterend oor bieden en elkaar bemoedigen. We vinden het belangrijk om samen te onderzoeken wat Gods Woord voor ons persoonlijk betekent. De avond wordt uiterlijk om 22:00 afgesloten met gebed. In de weekbrief kunt u lezen wanneer en bij wie de avond gehouden wordt. 

We hopen u te ontmoeten!

 

Copyright © 2023. All Rights Reserved.