Ichthusweb

Website Gereformeerde Kerk Meerkerk

Welkom op de website van de Ichthuskerk

ichthuskerk

De kerk heeft een belangrijke boodschap voor alle mensen en dus ook voor u. Een boodschap van verzoening en eeuwig leven, met God en met elkaar. Een boodschap van liefde! Dit is de belangrijkste reden dat we deze site ontwikkeld hebben. Wij willen graag van deze website gebruik maken om deze boodschap bekend te maken.  Daarnaast wordt deze website gebruikt om de gemeente en andere belangstellenden te informeren over allerlei onderwerpen en activiteiten. 

Kerkdienst alleen online

Zoals u allen weet is er tot 19 januari een lockdownperiode ter bestrijding van het coronavirus afgekondigd.
In deze lockdown-periode is het de intentie om het aantal reis- en contactmomenten tussen mensen zo veel mogelijk te beperken.
Kerken hoeven niet gesloten te worden, er is echter
door de landelijke kerkelijke organisaties dringend geadviseerd over te gaan naar online diensten. Veel kerken volgen dit dringende advies. De kerkenraad heeft
besloten om dit advies te volgen en de diensten te houden met een zo beperkt mogelijk aantal mensen in de
kerk.
Wij gaan daarom ook over op online diensten vanaf aankomende zondag 20 december tot en met 17 januari. De
diensten zullen worden uitgezonden via onze beeldinstallatie (morgendiensten en diensten met kerst en de
jaarwisseling) of via de kerkwebradio (avonddiensten).

Kerkdienst online bezoeken:

Zondag hopen we de kerkdienst weer live uit te zenden vanuit de Ichthuskerk.
Vanaf circa 09:30 uur kunt u deze dienst volgen via ons Youtube kanaal:

 Ichthus Online Meerkerk

Mocht de live-stream niet goed werken, dan kunt u de dienst ook beluisteren via de Kerkomroep 

De live-uitzending is later ook terug te kijken op het bovengenoemde YouTube-kanaal

We wensen u een goede dienst!

Klik hier voor meer informatie over het Fonds "Mijn Kerk in Beeld"

 

 

Goede Vrijdag: Lezen of schrijven?

goedevrijdag
Het is leuk dat jullie zo massaal op de vorige post hebben gereageerd. De definitieve uitslag zal in de dienst van witte Donderdag worden gepresenteerd. Stemmen kan nog altijd, via onze Facebookgroep.
We zijn weer een week verder. Ook voor de dienst van Goede vrijdag is je aandeel onmisbaar. Daarom de volgende opdracht:
Maak een foto van jezelf en een boek, cd of film, waar je veel aan hebt of hebt gehad. Noteer in een paar zinnen wat je zo aanspreekt aan het boek, de cd of de film. De foto `s en de tekst kunnen uiterlijk 21 maart geappt worden naar Hanneke van der Zijden. Haar nummer is 06-20399305.


In de kerkdienst van Goede vrijdag zullen de foto `s aan het begin van de dienst te zien zijn. We leggen vanuit deze foto `s de verbinding met het Paasverhaal. In de dienst van Goede vrijdag vernemen we hoe Pilatus bij Jezus kruis laat schrijven: Koning van de Joden. Veel Joden komen langs en lezen het.
Vriendelijke groeten, Jan Wolleswinkel


P.s. Het boek van de afbeelding spreekt mij erg aan. Het drukt voor mij de kern van ons geloof uit. Dat wat mij zoveel vreugde geeft. God die ons leven en onze wereld in zijn hand houdt en draagt. (tik op de foto voor een vergroting)

Meerkerk helpt!

De Stichting Vrijwillige Hulpdienst Meerkerk (waar ook Tafeltje Dekje onder valt) en vijf Meerkerkse kerken hebben de handen ineen geslagen om als één organisatie op te trekken en hulp te bieden in deze onzekere tijd. Deze organisatie is voor alle mensen in het dorp die tijdens maar ook na de viruspandemie hulp nodig hebben.

Klik hier om het hele artikel te lezen. 

Digitalisering Kerk

damian zaleski RYyr k3Ysqg unsplash 1

Als kerk willen we minder papier gebruiken. Daarom hebben we ervoor gekozen om bepaalde zaken

die u nu via de post krijgt, ook digitaal aan te bieden.

U krijgt dan geen fysieke post meer, maar een email met bijlage. 

Klik hier om u zich aan te melden voor digitale post

Copyright © 2021. All Rights Reserved.