Ichthusweb

Website Gereformeerde Kerk Meerkerk

Waar zijn wij te vinden?

U kunt ons vinden op het volgende adres:

Burgemeester Sloblaan 23, te Meerkerk

Zoeken

Welkom op de website van de Ichthuskerk

De kerk heeft een belangrijke boodschap voor alle mensen en dus ook voor u. Een boodschap van verzoening en eeuwig leven, met God en met elkaar. Een boodschap van liefde! Dit is de belangrijkste reden dat we deze site ontwikkeld hebben. Wij willen graag van deze website gebruik maken om deze boodschap bekend te maken.  Daarnaast wordt deze website gebruikt om de gemeente en andere belangstellenden te informeren over allerlei onderwerpen en activiteiten. 

Missie, visie en motto

De missie van de Ichthuskerk is om zoveel mogelijk mensen te laten delen in de vreugde van het Evangelie tot glorie van Gods Koninkrijk. Wij geloven dat God Zijn gemeente een bijzondere plaats heeft gegeven om - zelf levend van Zijn liefde - in woord en daad die liefde door te geven.

Wij willen leven volgens de richtlijnen zoals door God, via zijn zoon Jezus ons aangedragen, en zo anderen de vreugde laten zien van het leven met onze Heer. 

Deze missie leidt tot de volgende visie van onze gemeente:

Lees meer: Visie

Ons logo uitgelegd

De visie van waaruit wij werken komt ook tot uitdrukking in het logo dat in onze gemeente gebruikt wordt Visje (Ichthus) midden in het logo

Het symbool is afgeleid van het Griekse woord voor vis: Ichthus. Het verwijst naar Jezus Christus, 'visser van mensen'. De eerste Christenen gebruikten in de tijd dat het Christendom nog verboden was, dit teken om zich als Christen kenbaar te maken. Zij tekenden een visje met hun voet in het zand of met krijt op de muur. Het werd door de eerste onderdrukte Christenen gebruikt als

Lees meer: Logo

Digitalisering Kerk

damian zaleski RYyr k3Ysqg unsplash 1

Als kerk willen we minder papier gebruiken. Daarom hebben we ervoor gekozen om bepaalde zaken

die u nu via de post krijgt, ook digitaal aan te bieden.

U krijgt dan geen fysieke post meer, maar een email met bijlage. 

Klik hier om u zich aan te melden voor digitale post

Kerstbomenproject

kerstboomgif

Meldt u ook uw kerstboom aan voor het kerstbomenproject? Klik hier voor meer informatie!

Copyright © 2019. All Rights Reserved.