Ichthusweb

Website Gereformeerde Kerk Meerkerk

Zoeken

Dagelijks Woord

-- DagelijksWoord.nl
 

Mijn Kerk

Mijn Kerk is een
pioneersplek
van de
Protestantse Kerk

Klik hier

 

Welkom op de website van de Ichthuskerk

De kerk heeft een belangrijke boodschap voor alle mensen en dus ook voor u. Een boodschap van verzoening en eeuwig leven, met God en met elkaar. Een boodschap van liefde! Dit is de belangrijkste reden dat we deze site ontwikkeld hebben. Wij willen graag van deze website gebruik maken om deze boodschap bekend te maken.  Daarnaast wordt deze website gebruikt om de gemeente en andere belangstellenden te informeren over allerlei onderwerpen en activiteiten. 

Missie, visie en motto

De missie van de Ichthuskerk is om zoveel mogelijk mensen te laten delen in de vreugde van het Evangelie tot glorie van Gods Koninkrijk. Wij geloven dat God Zijn gemeente een bijzondere plaats heeft gegeven om - zelf levend van Zijn liefde - in woord en daad die liefde door te geven.

Wij willen leven volgens de richtlijnen zoals door God, via zijn zoon Jezus ons aangedragen, en zo anderen de vreugde laten zien van het leven met onze Heer. 

Deze missie leidt tot de volgende visie van onze gemeente:

Lees meer: Visie

Kerstlichtjestocht 2016

Dit jaar organiseren de kerken van Meerkerk weer een kerstlichtjestocht. Wil jij (weer) meehelpen? Klik hier voor meer informatie. 

Inloopochtend iedere 2e woensdag

inloopochtend2maand

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.